Миллий истиклол гояси кафедраси

профессор-укитувчилари
тарафидан ишланган

МАЪРУЗА МАТНЛАРИНИНГ
ЭЛЕКТРОН ВЕРСИЯЛАРИ

Uzbek tilida
Qoraqalpok tilida
   

Milliy goya, manaviyat asoslari va huquq talimikafedrasi
1. Ochiq axborot tizimida axborot psixologik xavfsizlik
2. Davlat va huquq nazariyasi
3. Dinshunoslik
4. Falsafa
5. Ma`muriy huquq
6. Huquqshunoslik
7. Huquqni o’qitish metodikasi
8. Johon siyosiy-mavkuraviy talimotlar tarixi
9. Kоnstitutsiyaviy huquq
10. Madaniyatshunoslik asoslari
11. Milliy istiqlol g`oyasi fanini o`qitish metodikasi
12. Milliy taraqqiyotning g’oyaviy – mafkuraviy asoslari
13. Mеhnat huquq
14. Uzbekistonda memokratik jamiyat kurish nazaryasi va amalyati
15. Uzbеkiston rеspublikasi konstitutsiyasini o`rganish kursi
16. Uzbеkiston rеspublikasi konstitutsiyasini o`rganish kursi
17. Fuqarolik huquqi
18. Manavyatning rivojlanish tariyxi
19. Ma`naviyat asoslari
20. Ma`naviyat asoslarini o`qitish metodikasi
21. Ma`naviyat asoslari
22.
Oila huquqi asoslari

23. Xaliqaraliq huquq
24. Huquqiy tarbiya

«Milliy ideya, ruwxiyliq  tiykarlari ha`m  huqiq  ta`limi» kafedrasi
1. A`dep-ikramliq filosofiyasi
2. Ashiq xabar sistemalarinda  xabar  psixologik  qa`wipsizlik
3. Diniy ekstrеmizm va tеrrorizmga qarshi kurashning ma`naviy-ma`rifiy asoslari
4. Dintaniw
5. Filosofiya
6. G`a`rezsizlik ha`m milliy qatnasiqlardin` rawajlaniwi kursinan
7. Ha`kimshilik huqiq
8. Huqiqti oqitiw metodikasi
9. Milliy ideologiya
10. Milliy ruwxiy tikleniw
11. Miynet huqiq
12. O`zbekstanda demokratiyaliq ja`miyet kuriw teoriyasi ha`m a`meliyati
13. O`zbekstan respublikasi konstitutsiyasin uyreniw kursi
14. Pedagogikaliq texnologiya
15. Politologiya
16. Puqaraliq huqiq
17. Ruwxiy ag’artirushiliq
18. Ruwxiyliqtin` rawajlaniw tariyxi
19. Ruwxiyliq tiykarlarin woqitiw metodikasi
20. Ruwxiyliq tiykarlari
21. Sem`ya ruwxiylig`i
22. Sufizm etikasi
23.
Xaliq araliq huqiq

24. Xuqiqiy ta`rbiya

   
@ Resurslar Ukuv jarayoniga ta`lim resusrlarini tadbik kilish va dasturiy ta`minot bulimi tarafidan ishlab chikildi Tuliktirish va kamchiliklarni yozib yuboring. (ziyonet-ndpi@inbox.uz)