Мактабгача таълим кафедраси

профессор-укитувчилари
тарафидан ишланган

МАЪРУЗА МАТНЛАРИНИНГ
ЭЛЕКТРОН ВЕРСИЯЛАРИ

Узбек тилида
Коракалпок тилида Козок тилида
Бақшада балалар турмысын шөлкемлестириў Бақшада балалар турмысын шөлкемлестириў  
Улыўма психология Улыўма психология  
Коррекцион педагогика ҳәм логопедия тийкарлары Коррекцион педагогика ҳәм логопедия тийкарлары  
Педагогика теориясы ҳәм тарийхы Педагогика теориясы ҳәм тарийхы  
Мектепке шекемги педагогика Мектепке шекемги педагогика  
Балалар психологиясы Балалар психологиясы  

Элемен. матем.түсин.

кәлип.метод

Элемен. матем.түсин.

кәлип.метод
 
Салыстырыў педагогикасы Салыстырыў педагогикасы  
Психодиагностика Психодиагностика  
Педагогикалық шеберлик Педагогикалық шеберлик  
Жас ҳәм педагогикалық психология Жас ҳәм педагогикалық психология  
Педагогикалық технология Педагогикалық технология  
Социал  педагогика Социал  педагогика  
Педагогика панлерин оқытыў метод Педагогика панлерин оқытыў метод  
Тил ҳәм сөйлеўди раў. метод Тил ҳәм сөйлеўди раў. метод  
Басқарыў психологиясы Басқарыў психологиясы  
МШМ псих.хизмет МШМ псих.хизмет  
МШТ панлеринде жана пед хам хабар технологияларынан пайдаланыу МШТ панлеринде жана пед хам хабар технологияларынан пайдаланыу  
Балаларды мектепке таярлаў методикасы Балаларды мектепке таярлаў методикасы  
Балалар доретиўшилиги Балалар доретиўшилиги  
Аппликация Аппликация  
Шанарак педагогикасы Шанарак педагогикасы  
Шанарак психологиясы Шанарак психологиясы