Мусикий таълим кафедраси

профессор-укитувчилари
тарафидан ишланган

МАЪРУЗА МАТНЛАРИНИНГ
ЭЛЕКТРОН ВЕРСИЯЛАРИ

Коракалпок тилида
   
Музыка теориясы тийкарлары    
Гармония    
Музыка  шығармаларын таллаў    
Дәстүрий халық қосықшылығы    
Педагогикалық технологиялар    
Музыка оқытыў теориясы ҳәм методикасы    
Мектеп репертуары практикумы    
Музыка оқытыў методикасы (хор)    
Музыка оқытыў методикасы (саз)    
Музыка оқытыўдың инновацион технологиясы    
Инструменттаныў    
Мектепте хауескерлер дог.шолк.    
Озбек музыка тарийхы    
Каракалпак музыка тарийхы    
Шет ел музыка    
Инструментлестириу    
Баксы жырау тийкарлары