Узбек адабиети кафедраси

профессор-укитувчилари
тарафидан ишланган

МАЪРУЗА МАТНЛАРИНИНГ
ЭЛЕКТРОН ВЕРСИЯЛАРИ

Узбек тилида
Коракалпок тилида Козок тилида
Адабиет назарияси    
Адабиетни укитиш методикаси    
Адабиетшунослик асослари    
АЛ ва КХК узбек адабиетини укитиш    
Бадий асар тахлили    
Шет эл адабиети    
Хозирги адабий жараен    
Ифодали укитиш практикум    
Классик шеър улчови    
МДХ адабиети    
Миллий уйгониш ва истиклол даври    
Навоишунослик    
Узбек адабий танкид тарихи    
Узбек адабиети тарихи (Энг кадимги даврлар)    
Узбек адабиети тарихи (XVII-XIX аср адабиети)    
Узбек адабиети тарихи (XX аср)    
Узбек болалар адабиети    
Узбек халк огзаки ижоди    
Узбек адабиети тарихи (истиклол даври)    
Узбек адабиети тарихи (XIX-XX аср)    
Узбек адабиети тарихи (XV-XVI аср)    

 

Педагогогик технология

   
Таълим бошка тилидаги мактаб узбек адабиети    
Замонавий педагогик технология