Тасвирий санъат ва мухандислик

графикаси кафедраси

профессор-укитувчилари
тарафидан ишланган

МАЪРУЗА МАТНЛАРИНИНГ
ЭЛЕКТРОН ВЕРСИЯЛАРИ

Узбек тилида
Коракалпок тилида Козок тилида
Пластик анатомия Пластик анатомия  
Калем суурет Калем суурет  
Сызба геометрия Сызба геометрия  
Каракалпакстанда нагысшылык онери Каракалпакстанда нагысшылык онери  
Ренли суурет Ренли суурет  
Геометриялык хам проекцион сызбашылык Геометриялык хам проекцион сызбашылык  
Архитектура қурылыс сызбашылык Архитектура қурылыс сызбашылык  
Машина қурылыс сызбашылык Машина қурылыс сызбашылык  
Педагогикалык технология Педагогикалык технология  
Композиция Композиция  
Топографикалык сызбашылык Топографикалык сызбашылык  
Сууретлеу онерин окытыу методикасы Сууретлеу онерин окытыу методикасы  
Инженерлик графикасын ОМ Инженерлик графикасын ОМ  
Сууретлеу онери тарийхы Сууретлеу онери тарийхы  
Компьютер графикасы Компьютер графикасы  
Академикалык қалем суурет тийкарлары хам композициясы Академикалык қалем суурет тийкарлары хам композициясы  
Дасгекли ренли суурет хам композиция Дасгекли ренли суурет хам композиция  
Перспектива Перспектива  
Амелий онер Амелий онер  
Коркем безеу Коркем безеу  
Сууретлеу онери хам инженер графикасын окытыудын заманагой технологиясы Сууретлеу онери хам инженер графикасын окытыудын заманагой технологиясы  
Графикалык коринис тийкарлары Графикалык коринис тийкарлары  
Кестешилик онери Кестешилик онери  
Мектепте догерек жумысларын шолкемлестириу Мектепте догерек жумысларын шолкемлестириу  
Мусиншилик Мусиншилик  
Топографик сызба Топографик сызба  
Нуска кошириу Нуска кошириу  
Шыгыс халык онерментшилиги Шыгыс халык онерментшилиги