Умумий педагогика ва психология

кафедраси профессор-укитувчилари
тарафидан ишланган

МАЪРУЗА МАТНЛАРИНИНГ
ЭЛЕКТРОН ВЕРСИЯЛАРИ

узбек тилида
коракалпок тилида козок тилида рус тилида
Улыумы психология Улыумы психология Улыумы психология Улыумы психология
Педагогика теориясы хәм тарийхы Педагогика теориясы хәм тарийхы Педагогика теориясы хәм тарийхы Педагогика теориясы хәм тарийхы
Педагогикалық шеберлик Педагогикалық шеберлик Педагогикалық шеберлик Педагогикалық шеберлик
Жас ҳәм педагогикалық психология Жас ҳәм педагогикалық психология Жас ҳәм педагогикалық психология Жас ҳәм педагогикалық психология
Педагогика Педагогика Педагогика Педагогика
Психология Психология Психология Психология